Shirye Shiryen Mu

Magana zarar bunu:

Idan baka san gari ba:

Jiya ba yau ba:

Lafiya jari:

Mu shakata:

Taskar wakoki:

Kwarya da rufi: